ရာသီေသြးဆိုတာ ဘယ္လိုမ်ိဳးလဲ?

0

ရာသီေသြးသည္ ညိဳပုပ္ပုပ္အေရာင္ရွိ၍ ညႇီစို႔စို႔ အနံ႔ရွိသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အနံ႔မွာ လူမသန္႔ရွင္း၍မဟုတ္ဘဲ ေႂကြက်လာေသာ သားအိမ္အတြင္းေျမႇးမ်ားေၾကာင့္ဟု ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားက ဆိုသည္။ ထိုသို႔ ရာသီေသြးေပၚေနခ်ိန္တြင္ မိန္းမကိုယ္ကို သန္႔ရွင္းေအာင္ အထူးဂ႐ုစိုက္သင့္၍ မသန္႔ရွင္းပါလွ်င္ အနံ႔အသက္ ပိုဆိုးလာ႐ံုမက ေရာဂါမ်ား အလြယ္တကူ ဝင္ႏိုင္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

You might also like
Leave a comment