ကိုယ္ဝန္ရဖို႔ အလားအလာမ်ားတဲ့ေန႔ေတြက ဘယ္ေန႔ေတြလဲ?

0

ေဆးပညာရွင္မ်ား၏ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္အရ မမ်ိဳးဥေႂကြျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ ရာသီမေပၚမီ (၁၂)ရက္ႏွင့္ (၁၆)ရက္အၾကာ၌ ျဖစ္ေပၚေၾကာင္းသိရသည္။

ကိုယ္ဝန္ရလိုေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ ျပကၡဒိန္တစ္ခုေပၚတြင္ မိမိရာသီလာေသာ ေန႔ရက္အား (၁)ဟု စတင္ေရးခ် ေရတြက္ထားပါက ရာသီလာၿပီး (၁၅)ရက္မွ (၁၉)ရက္အတြင္းသည္ မမ်ိဳးဥ ရွင္ေသာရက္မ်ားဟု သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ ထိုအေတာအတြင္း အိမ္ေထာင္ဆက္ဆံပါက ကိုယ္ဝန္ရႏိုင္ေပသည္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ဓမၼတာ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( LADIES)

You might also like