ဘာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးေတြ ရာသီေပၚၾကသလဲ?

0

သိပံၸနည္းအရ ရာသီေပၚျခင္းဆိုသည္မွာ မမ်ိဳးဥအဂၤါမွ ထြက္ေသာ ေဟာ္မုန္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ မမ်ိဳးဥအဂၤါမွထြက္ေသာ ေဟာ္မုန္းမ်ားေၾကာင့္ သားအိမ္အတြင္းေျမႇး ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
မ်ိဳးစပ္မႈ မရွိျခင္း ၊ သေႏၶေအာင္ျခင္း မျဖစ္ပါက တြယ္ကပ္ရန္ သေႏၶသားမရွိသျဖင့္ ထူေနေသာ အိမ္အတြင္းေျမႇး ျပဳတ္က်လာသည္။ ထိုသို႔ ျပဳတ္က်လာေသာအခါ သားအိမ္အတြင္းေျမႇးႏွင့္အတူ ေသြးမ်ားလည္း ပါလာသည္။ ဤသည္ကို ရာသီေသြးေပၚျခင္း တနည္းအားျဖင့္ ဓမၼတာလာျခင္းဟု ေခၚသည္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ဓမၼတာ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( LADIES)

You might also like