ဘာေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ရသလဲ?

0

ကိုယ္ဝန္ရရွိျခင္းဟူသည္ ဖိုမ်ိဳးဥႏွင့္ မမ်ိဳးဥ ႏွစ္ခုေအာင္ၿပီးမွ ပဋိသေႏၶတည္ျခင္း ျဖစ္ေပရာ အမ်ိဳးသားေရာ ၊ အမ်ိဳးသမီးေရာ က်န္းမာသန္စြမ္းၿပီး ကေလးရႏိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္လ်က္ ကေလးမရႏိုင္ေသးပါက ကေလးရႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ၊ အခ်ိန္မ်ားအား ႀကိဳးစားရေပမည္။

ဖိုမ်ိဳးဥသည္ အမ်ိဳးသား၏ သုတ္ႏွင့္ပါသြားေပရာ အမ်ိဳးသမီး၏ မမ်ိဳးဥႏွင့္ ေပါင္းစပ္ပါမွ သေႏၶေအာင္ၿပီး ကိုယ္ဝန္ရရွိျခင္းျဖစ္သည္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ဓမၼတာ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( LADIES)

You might also like