အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ ရာသီမွန္ ၊ မမွန္ ဘာေၾကာင့္ သတိထားသင့္သလဲ?

0

ကေလးလိုခ်င္လို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ မလိုခ်င္လို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ၊ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အတူေနလို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ မေနလို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ဓမၼတာေပၚေနေသာ အရြယ္ေရာက္ အမ်ိဳးသမီးတိုင္းသည္ မိမိတို႔၏ က်န္းမာေရးအတြက္ ဓမၼတာ မွန္ ၊ မမွန္ ကိုေတာ့ သတိထားသင့္သည္။

ထိုမွသာ မလိုလားအပ္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ားမွ ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ၾကေပမည္ျဖစ္သလို မိမိ၏က်န္းမာေရးအားလည္း မခ်ိန္မလြန္ခင္ ကုသႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ဓမၼတာ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( LADIES)

You might also like