မမ်ိဳးဥမေႂကြမီ ဘာေတြျဖစ္တတ္သလဲ?

0

မမ်ိဳးဥမေႂကြမီ၌ မဟိုမုန္း(Estrogen) မ်ား၍ သားအိမ္အတြင္းေျမႇးမွာ ထူလာ႐ံုမက အာဟာရဓါတ္မ်ားျဖင့္လည္း ျပည့္ဝလာသည္ဟု ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားက ဆိုသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ျဖစ္လာျခင္းမွာ သေႏၶသား တြယ္ကပ္ႀကီးထြားႏိုင္ရန္ ျဖစ္လာျခင္း တနည္းအားျဖင့္ မျဖစ္လာေသးေသာ/ ျဖစ္လာလတံ့ေသာ သေႏၶသားအတြက္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ေပးထားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မမ်ိဳးဥေႂကြၿပီး ရက္သတၱ တပတ္ေက်ာ္၌ သားအိမ္အတြင္းေျမႇးသည္ အထူဆံုးဟု သိရသည္။

ထိုသို႔ ျဖစ္လာရျခင္းမွာ ဥေႂကြၿပီးေသာ ေနရာမွ သေႏၶတည္ဟိုမုန္းဓါတ္ (Progesterone) ထြက္ေသာေၾကာင့္ဟု သိရသည္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ဓမၼတာ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( LADIES)

You might also like