ရာသီမေပၚတာ ဘာေၾကာင့္လဲ?

0

ရာသီေသြးမေပၚပါက (ကိုယ္တိုင္လည္း မ်ိဳးစပ္ယွက္မႈ ရွိထားခဲ့ပါက) သေႏၶေအာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပံုမွန္အေျခအေနမဟုတ္ေသာ အျခား အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ဟု မွတ္ယူႏိုင္သည္။

အရြယ္ေရာက္ေသာ မိန္းကေလးမ်ား (အမ်ိဳးသားႏွင့္ ဆက္ယွက္မႈ ရွိခဲ့ေသာ မိန္းကေလးမ်ား) အေနျဖင့္ ရာသီမေပၚတိုင္း ကိုယ္ဝန္ရွိသည္ဟု တထစ္ခ် မွတ္ယူ၍လည္းမရေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေနထိုင္မႈပတ္ဝန္းက်င္ အေျပာင္းအလဲေသာ္လည္းေကာင္း ၊ စိတ္ဖိစီးမႈ ရွိေနလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ရာသီေသြး တစ္လ ၊ ႏွစ္လခန္႔ ရပ္ဆိုင္းတတ္ၾကသည္။

တခါတေလ စိတ္က ကိုယ္ဝန္ရခ်င္လြန္း အားႀကီးေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္မရွိဘဲ တစ္လ ၊ ႏွစ္လ ရာသီေသြးမေပၚဘဲလည္း ျဖစ္ေနႏိုင္သည္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ဓမၼတာ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( LADIES)

You might also like