ရာသီေပၚခ်ိန္ ဆက္စပ္ရင္ ကိုယ္ဝန္ရႏိုင္သလား?

0

 

အမ်ိဳးသမီး ရာသီေပၚခ်ိန္တြင္ စပ္ယွက္ပါက ကေလးမရႏိုင္ဟူေသာ အေတြးသည္ ရာႏႈန္းျပည့္ မမွန္ကန္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ရာသီေသြးေပၚခ်ိန္ စပ္ယွက္မႈမ်ိဳးကိုလည္း ကေလးမလိုခ်င္ေသးသူမ်ားအဖို႔ ေရွာင္သင့္သည္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ဓမၼတာ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( LADIES)

You might also like