ဘယ္အခ်ိန္မွာ ကေလးယူဖို႔ အသင့္ေတာ္ဆံုးလဲ?

0

ကေလး၏ တာဝန္ယူႏိုင္မွ ေမြးျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ ကေလးတာဝန္ဟု ဆိုရာဝယ္ ကေလးက်န္းမာေရး ၊ ပညာေရး ၊ အဝတ္အစား ၊ ကစားစရာမွအစ ကေလးစိတ္ေပ်ာ္႐ႊင္မႈအထိ အဖက္ဖက္မွ ပါဝင္သည္။ မိဘအေနနဲ႔ ဒါေတြျဖည့္ဆည္းဖို႔ စိတ္ေရာ ၊ လူေရာ အဆင္သင့္ ျပင္ဆင္ၿပီးပါမွ ကေလးယူသင့္သည္။စိတ္အားျဖင့္ ျပင္ဆင္ထားရမည္ဆိုသည္မွာ ကိုယ္ဝန္ရလာသည္ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ မိခင္ျဖစ္သူမွာ အစားအေသာက္ ၊ အေနအထိုင္ စသျဖင့္ ယခင္ကလို လြတ္လပ္မႈမ်ိဳး မရွိေတာ့ေပ ။

ဖခင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ အေရးအႀကီးဆုံးအရာမွာ အိမ္ေထာင္တစ္ခုလံုးစာအတြက္ ေနထိုင္စားေသာက္ေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရး အစရွိသည္တို႔အတြက္ ေငြကို ျပည့္စံုေအာင္ ရွာေပးႏိုင္ဖို႔ကလည္း အေရးႀကီးေပသည္။

ေငြေၾကး ႏွင့္ စိတ္ဓါတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အစရွိသည္တို႔ကို ကေလးအတြက္ ျပင္ဆင္ၿပီး၍ အစစ အဆင္သင့္ရွိၿပီဆိုပါက ကေလးယူႏိုင္သည္။

You might also like
Leave a comment