ကိုယ္ဝန္ရဖို႔ အလားအလာမ်ားတဲ့ေန႔ေတြက ဘယ္ေန႔ေတြလဲ?

0

ေဆးပညာရွင္မ်ား၏ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္အရ မမ်ိဳးဥေႂကြျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ ရာသီမေပၚမီ (၁၂)ရက္ႏွင့္ (၁၆)ရက္အၾကာ၌ ျဖစ္ေပၚေၾကာင္းသိရသည္။

ကိုယ္ဝန္ရလိုေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ ျပကၡဒိန္တစ္ခုေပၚတြင္ မိမိရာသီလာေသာ ေန႔ရက္အား (၁)ဟု စတင္ေရးခ် ေရတြက္ထားပါက ရာသီလာၿပီး (၁၅)ရက္မွ (၁၉)ရက္အတြင္းသည္ မမ်ိဳးဥ ရွင္ေသာရက္မ်ားဟု သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ ထိုအေတာအတြင္း အိမ္ေထာင္ဆက္ဆံပါက ကိုယ္ဝန္ရႏိုင္ေပသည္။

You might also like
Leave a comment