(၁)ႏွစ္ကေန (၃)ႏွစ္အရြယ္ကေလးငယ္ေတြဟာ ဘာေၾကာင့္ နည္းမွန္လမ္းမွန္ ဆံုးမေျပာဆိုၿပီ နားလည္မႈေပးသင့္သလဲ?

0

ေမြးကင္းစကေန သံုးႏွစ္အရြယ္ထိ ကေလးေတြဟာ ဘဝမွာ အေရးအႀကီးဆံုးဆိုတဲ့ သင္ခန္းစာကို သင္ယူၾကတာပါ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ သူတို႔ကိုေပးသမွ်အရာေတြ ၊ သင္ေပးတာေတြ ၊ နားလည္တာေတြနဲ႔ သူတို႔သင္ယူခဲ့တာေတြကို သူတို႔တသက္စာ အသံုးခ်သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အုတ္ျမစ္ခ်ၿပီးတဲ့ အေဆာက္အအံုမေကာင္းရင္ ျပန္ၿဖိဳခ်ၿပီး အုတ္ျမစ္ျပန္ခ် တည္ေဆာက္ႏိုင္ေပမယ့္ လူ႔ဘဝတသက္တာမွာေတာ့ ေမြးကင္းစအရြယ္ကို ျပန္မေရာက္ႏိုင္ေတာ့တာမို႔ သူသင္ယူခဲ့ၿပီးတဲ့ မေကာင္းတဲ့အက်င့္စ႐ိုက္ေတြ ၊ မွားယြင္းတဲ့ သင္ၾကားခဲ့မႈေတြအတြက္ ျပန္ေခ်ဖ်က္ေပးဖို႔ မရွိႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏စိတ္ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( childphilosophy)

You might also like