ကေလးသူငယ္တြ သိမ္ငယ္စိတ္ဝင္ေနရင္ ဘယ္လိုလုပ္ေပးသင့္သလဲ?

0

မိမိကေလးငယ္ေတြ သိမ္ငယ္စိတ္ဝင္မလာေအာင္ လူႀကီးမိဘေတြက အရိပ္တၾကည့္ၾကည့္ သတိထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သိမ္ငယ္စိတ္ဝင္လာတဲ့ ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ သိမ္ငယ္စိတ္ျဖစ္ရတဲ့အေၾကာင္းကို ဆူပူဖယ္ထုတ္ဖို႔ထက္ ဒီသိမ္ငယ္စိတ္ကို ဘယ္လို ဖယ္ထုတ္ေပးႏိုင္မလဲဆိုတာကို အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းရွာရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏စိတ္ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( childphilosophy)

You might also like