အျခားအေၾကာင္းေၾကာင့္ သိမ္ငယ္စိတ္ဝင္တတ္တဲ့ ကေလးငယ္ေတြ ရွိသလား?

0

ကိုယ္လက္အဂၤါ ပံုမွန္မဟုတ္သူေတြ ၊ က်န္းမာေရး မေကာင္းတဲ့ ကေလးငယ္ေတြဟာလည္း သူ႔အေျခအေနေၾကာင့္ အလိုလို သိမ္ငယ္စိတ္ေတြ ရွိေနႏိုင္ပါတယ္။ လူႀကီးမိဘ ၊ ဆရာသမားေတြရဲ႕ အားေပးကူညီမႈကိုမွ မရရွိရင္ ဒီကေလးရဲ႕ သိမ္ငယ္စိတ္ဟာလည္း မေပ်ာက္ပ်က္သြားႏိုင္ဘူးေပါ့။ သူတို႔ေတြဟာ ဘဝေပးအေျခအေနအရ ခက္ခဲတဲ့ ဘဝခရီးလမ္းကို ခရီးရွည္ႀကီး (မေသမခ်င္း) ျဖတ္ေက်ာ္ေနရမယ့္သူပါ။ သူတို႔ေတြကိုလည္း လူႀကီမိဘ ၊ ဆရာသမား ၊ ပတ္ဝန္းက်င္အသိုင္းအဝန္းက အားေပးကူညီဖို႔လိုတယ္။ ဒီလိုမွမဟုတ္ဘဲ အသိုင္းအဝန္းက ပယ္ထားမယ္ ၊ ေလွာင္ေျပာင္ ကဲ့ရဲ႕မယ္ ၊ ႏွိမ့္ခ် ဆက္ဆံမယ္ဆိုရင္ သူတို႔စိတ္ဓါတ္ဟာ မက်ဘဲ ခံႏိုင္႐ိုးလားေလ။ သူတို႔က်ေတာ့ သိမ္ငယ္စိတ္ေတြဝင္ရာကေန စိတ္ဓါတ္က်သူေတြအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားပါေတာ့တယ္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏စိတ္ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( childphilosophy)

You might also like