ေပါင္မျပည့္တဲ့ကေလး ဘာေၾကာင့္ေမြးလာရတယ္?

0

မိခင္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ အာဟာရျပည့္ျပည့္ဝဝ ရရွိခဲ့တဲ့ကေလးဟာ ေပါင္ျပည့္မွာျဖစ္ၿပီး မရရွိခဲ့တဲ့ကေလးကေတာ့ ေပါင္မျပည့္ႏိုင္ဘူးေပါ့။ ဒါ့အျပင္ ေန႔မေစ့ လမေစ့ ေမြးလာတဲ့ကေလးေတြဟာ ေပါင္မျပည့္ဖို႔လည္း မ်ားေနပါတယ္။

တစ္ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္ေတြ ေသဆံုးမႈတဝက္ဟာ အေလးခ်ိန္ မျပည့္တဲ့ကေလးေတြ ျဖစ္ေနတာေတာ့ စိတ္မေကာင္းစရာပါ။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္လက္စြဲ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( PregnancyKnowledge)

You might also like