ဘာေၾကာင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ မျပည့္တဲ့ကေလးေတြ ေမြးဖြားမလာရသလဲ?

0

ေယဘူယ်အားျဖင့္ေတာ့ အာဟာရျပည့္ျပည့္ဝဝစားတဲ့ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေတြက ေမြးလာခဲ့တဲ့ ရင္ေသြးငယ္ေတြဟာ အေလးခ်ိန္ျပည့္ျပည့္ဝဝနဲ႔ ေမြးဖြားလာတတ္ၾကၿပီး မိခင္က အာဟာရျပည့္ဝစြာ မစားခဲ့တာပဲျဖစ္ျဖစ္ ၊ ဟိုေရွာင္ဒီေရွာင္နဲ႔ အာဟာရျပည့္ဝစြာ မစားခဲ့ရတာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီလိုကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေတြက ေမြးလာတဲ့ကေလးေတြကေတာ့ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ျပည့္ျပည့္ဝဝ ေမြးဖြားမလာခဲ့ပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေတြဟာ မိမိဗိုက္ထဲက ကေလးကို အာဟာရျပည့္ျပည့္ဝဝရေစခ်င္တယ္ဆို ကိုယ္တိုင္က အာဟာရ ျပည့္ျပည့္ဝဝ စားေသာက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္လက္စြဲ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( PregnancyKnowledge)

You might also like