ဗိုက္နာတဲ့ခံစားမႈ သက္သာေအာင္ လုပ္လို႔ရသလား?

0

ဗိုက္နာသက္သာႏိုင္ဖို႔ သူတို႔ေပးတဲ့ Entonox လို႔ေခၚတဲ့ ဂက္စ္ကို နာလာလိုက္ ႐ွဴလိုက္လုပ္လို႔ရေပမယ့္ ဒါဟာ အနာစိတ္မေနတဲ့အခ်ိန္မွာပဲ အသံုးဝင္ပါတယ္ အနာစိတ္လာရင္ေတာ့ တရစပ္ဆိုသလို ခံစားေနရသလို ျဖစ္တာမို႔ Entonox ဂက္စ္ ႐ွဴဖို႔ အခ်ိန္မရွိသေလာက္ပါပဲ။

ေနာက္တမ်ိဳးက မီးဖြားစဥ္ ဗိုက္နာသက္သာေအာင္ ေက်ာ႐ိုးကေန ထိုးသံုးရတဲ့ (Epidual) ကို သံုးလို႔ရပါတယ္။ ဒါသံုးရင္ေတာ့ ဗိုက္နာတာကို သိပ္မခံစာရတာမို႔ ေမြးလူနာက ညႇစ္အားေကာင္းေကာင္းနဲ႔ အားမထုတ္တာကိုလည္း ႀကံဳေတြ႔ရႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ မီးဖြားခ်ိန္ၾကာလာတာေပါ့။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္လက္စြဲ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( PregnancyKnowledge)

You might also like