ကေလးႏို႔တိုက္မိခင္ဟာ မူးယစ္ေဆးဝါးနဲ႔ေဆးလိပ္ကို ေရွာင္သင့္သလား?

0

ကေလးမိခင္ဟာ မူးယစ္ေစတတ္ေသာ အရက္ေသစာ ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ေသာက္စားျခင္း ၊ ေဆးေပါလိပ္ ႏွင့္ စီးကရက္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေသာက္သံုးျခင္းေတြကို လံုးဝေရွာင္ရွားသင့္ပါတယ္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ မီးေနသည္ႏွင့္ မိခင္မ်ား နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( afterbirth)

You might also like