အဆိုးျမင္ဝါဒီေတြရဲ႕ မွားယြင္းတဲ့ေတြးေခၚမႈဟာ ဘာလဲ?

0

အဆိုးျမင္တတ္သူေတြဟာ ေကာင္းတာကို ေကာင္းတယ္လို႔ ဝတ္ေက်တန္းေက် ေျပာဆိုဖို႔ ခဲယဥ္းလွေပမယ့္ ဆိုးတဲ့တစ္ခ်က္ေတြ႔တာနဲ႔ ပယ္ပယ္နယ္နယ္ ၊ ပ်စ္ပ်စ္ႏွစ္ႏွစ္ ေျပာဆိုတတ္သူေတြပါ။ သူတို႔ေတြဟာ ဒီလိုအဆိုးျမင္ပါမွ သူမ်ားေတြထက္ ႏွာတဖ်ားသာတယ္ ၊ ပိုျမင္ႏိုင္တယ္ ၊ ပိုေတြးႏိုင္တယ္ ၊ အမ်ားထက္သာသူျဖစ္တယ္လို႔ ယံုၾကည္ေနတာက သူတို႔ကို ပိုမိုဆိုးရြားေစတဲ့အခ်က္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေၾကာင့္ပဲ သူတို႔ကို အဆိုးခ်ည္းျမင္ေစတတ္ဖို႔ျဖစ္လာတာပါ။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏စိတ္ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( childphilosophy)

You might also like