မိမိ၏ကိုယ္ဝန္သည္ အႏၱရာယ္ႀကီးမားသလား?

0

အသက္(၃၅)ႏွစ္အထက္ႏွင့္ အသက္(၁၅)ႏွစ္ေအာက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကိုယ္ဝန္လြယ္ထားရပါက ထိုကိုယ္ဝန္သည္ မိမိႏွင့္ ကေလးက်န္းမာေရးအတြက္ အႏၱရာယ္ႀကီးမားသလားဟု ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္သည္။

ေသြးတိုးေရာဂါအခံရွိသူမ်ား၊ ႏွလံုးေရာဂါအခံရွိသူမ်ား၊ ဆီးခ်ိဳေရာဂါအခံရွိသူမ်ား၊ ကင္ဆာေရာဂါရွိသူမ်ား၊ လိင္မွတဆင့္ ကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂါရွိသူမ်ားအျပင္ အျခားေရာဂါအခံရွိသူမ်ား ၊ ကေလးေလ်ာက် ၊ ပ်က္က်ေလ့ရွိသူမ်ား ၊ ယခင္ကိုယ္ဝန္မ်ား၌ ျဖစ္တတ္သည့္ က်န္းမာေရးအခက္အခဲ ရွိသူမ်ားအဖို႔လည္း မိမိ၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနႏွင့္ မိမိလြယ္ထားသည့္ကိုယ္ဝန္ဟာ သင့္ ၊ မသင့္ ဆရာဝန္ႏွင့္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာဆိုေဆြးေႏြးသင့္သည္။

သတိျပဳရန္အခ်က္မွာ ေရာဂါအခံရွိပါက လြယ္ထားေသာ ကိုယ္ဝန္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားတတ္သည့္ အႏၱရာယ္မွာ ပိုမိုႀကီးမားသျဖင့္ မိမိ၏က်န္းမာေရးကို မိမိကိုယ္ဝန္အပ္ေသာ ဆရာဝန္ႏွင့္ ပထမအႀကိမ္ စစ္ေဆးစဥ္ကတည္းက ပြင့္လင္းစြာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္ သတိျပဳသင့္သည္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္လက္စြဲ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( PregnancyKnowledge)

You might also like