မိမိသံုးစြဲ ေသာက္သံုးေနေသာ ေဆးဝါးမ်ား ဆက္သံုးသင့္သလား?

0

နဂိုမူလကတည္းက မိမိ၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနေၾကာင့္ ေဆးဝါးမ်ား ပံုမွန္သံုးစြဲေနရပါက

မိမိသံုးစြဲေနရေသာ ေဆးဝါးမ်ားသည္ ျပင္းထန္သည့္ေဆးဝါးမ်ား (ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ ေသာက္သံုးဖို႔ မသင့္သည့္ ေဆးဝါးမ်ား) ျဖစ္ေနပါက မိမိ၏သေႏၶသားအား ထိခိုက္တတ္သည္။

ကိုယ္ဝန္ရွိေနစဥ္ မည္သည့္ေသာက္ေဆး ၊ ထိုးေဆး အမ်ိဳးအစားပဲသံုးသံုး ဆရာဝန္အား ေမးျမန္းတိုင္ပင္ၿပီးမွ အသံုးျပဳသင့္သည္။ မည္သည့္ေဆးဝါးမဆိုဟု ဆိုရာတြင္ ဝမ္းႏႈတ္ေဆး ၊ ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးမွသည္ နာတာရွည္ ေရာဂါသည္သံုး ေဆးဝါးအထိ ပါဝင္သည္။ ထိုေဆးအမ်ိဳးအစားမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းေဆး ၊ အဂၤလိပ္ေဆး စသည့္ ဘယ္ေဆးအမ်ိဳးအစားမဆို ပါဝင္သည္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္လက္စြဲ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( PregnancyKnowledge)

You might also like