ကိုယ္ခြဲမရွိတဲ့ မီးဖြားၿပီးစမိခင္ေတြဟာ ဘာေၾကာင့္ အိမ္သားေတြနဲ႔ အသိမိတ္ေဆြေတြရဲ႕ အကူအညီလိုသလဲ?

0

တစ္ေယာက္တည္း ကိုယ္ခြဲမရွိတဲ့ ေမြးကင္းစကေလး မိခင္မ်ားအဖို႔ ေန႔ဖက္မွာလည္း ကေလးဗာဟီရလုပ္ ၊ ညဘက္မွာလည္း ကေလးႏို႔တိုက္ ေခ်ာ့သိပ္လုပ္ရင္း မိခင္ဟာ ေကာင္းစြာအနားယူ အိပ္စက္ဖို႔အခ်ိန္ရွားလာပါေတာ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ မီးဖြားၿပီးစ မိခင္ေတြဟာ မိသားစု သို႔မဟုတ္ အိမ္အကူမ်ားရဲ႕ အကူအညီလိုေနပါတယ္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ မီးေနသည္ႏွင့္ မိခင္မ်ား နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( afterbirth)

You might also like