ကိုယ္ဝန္ ရက္သတၱပတ္(၁၂)ပတ္မွ (၁၅)ပတ္အတြင္း ကေလးရဲ႕  ဦးေႏွာက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဟာ ဘယ္လိုလဲ?

0

သေႏၶသားရဲ႕ ဦးေႏွာက္ကေတာ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲ  ဖြံ႔ၿဖိဳးလ်က္ပါပဲ။ ခံစားမႈႏွင့္ အေတြးအေခၚကို ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ဦးေႏွာက္ရဲ႕ အေရွ႕ပိုင္းဟာ စတင္ပံုေပၚလာပါၿပီ။ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ ၊ သေဘာထား ၊ စိတ္တည္ၿငိမ္မႈ ၊ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈ ၊ ေျပာဆိုပံု ၊ ဟန္ခ်က္ညီညီျပဳလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ေပးၿပီး အာ႐ံုခံမႈစနစ္ကို ရယူေပးတဲ့ ဦးေႏွာက္အေနာက္ပိုင္းကလည္း စတင္ပံုေပၚလာပါၿပီ။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလအဆင့္ဆင့္ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( PREGNANTTOBIRTH)

You might also like