မိခင္ေလာင္းရဲ႕ ခံစားခ်က္ေတြဟာ ဗိုက္ထဲက ကေလးရဲ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေတြကို သက္ေရာက္ေစသလား?

0

မိခင္ေလာင္းဟာ ယခုလို အခ်ိန္ကေနစတင္ၿပီး ကိုယ္တိုင္ ဘယ္လိုစိတ္ထားနဲ႔ ဘာေတြလုပ္ေဆာင္တယ္ ၊ လွဴဒါန္းမႈ ၊ သားသတ္မႈ ၊ ကုသိုလ္လုပ္ျခင္း ၊ အကုသိုလ္လုပ္ျခင္း ၊ ဝမ္းနည္းမႈ ၊ ဝမ္းသာမႈ ၊ ေၾကာက္ရြ႕ံမႈ ၊ တည္ၿငိမ္မႈ စသျဖင့္ေသာ ခံစားမႈအေထြေထြေတြဟာ ဗိုက္ထဲက သေႏၶသားရဲ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို အနည္းနဲ႔အမ်ား သက္ေရာက္ေစပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးေပၚ စစ္တမ္းေကာက္ယူခ်က္ေတြ ၊ စမ္းသပ္ခ်က္ေတြဟာလည္း ဒီလို သက္ေရာက္ေစတယ္လို႔ ျပႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ယံုတာ ၊ မယံုတာ ေနာက္မွာထား မိမိဟာ ဗိုက္ထဲက ကေလးကို ဘယ္လို message မ်ိဳးေပးၿပီး ဖြံ႔႕ၿဖိဳးေစမလဲလို႔ အခ်ိန္ေပးေတြးပါ။ ေဒါသ ၊ ေလာဘ ၊ ေမာဟ ၊ စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြကို ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္အတြင္း ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္သမွ် ေလွ်ာ့ခ်ေလ မိမိနဲ႔ ကေလးအတြက္ အက်ိဳးရွိတယ္ဆိုတာကို ယံုၾကည္သင့္တယ္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလအဆင့္ဆင့္ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( PREGNANTTOBIRTH)

You might also like