ကိုယ္ဝန္ ရက္သတၱပတ္(၁၂)ပတ္မွ (၁၅)ပတ္အတြင္းက ကေလးရဲ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဟာ ဘယ္လိုလဲ?

0

ကိုယ္ဝန္(၁၂)ပတ္မွ (၁၅)ပတ္အတြင္း၌ သေႏၶသားဟာ (၁၅)စင္တီမီတာ အရြယ္အစားရွိလာၿပီး အေလးခ်ိန္ကေတာ့ (၁၀၀)ဂရမ္ျဖစ္လာၿပီေပါ့။ သေႏၶသားရဲ႕ ကိုယ္တြင္းအဂၤါအစိတ္အပိုင္းေတြဟာ ထိုကာလအတြင္းမွာ စတင္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာပါၿပီ။ လက္ေမာင္းေတြ ၊ လက္ေတြကေတာ့ လံုးဝပံုေပၚလာခဲ့ပါၿပီ။

ကိုယ္ဝန္(၁၂)ပတ္မွ (၁၅)ပတ္အတြင္း သေႏၶသားရဲ႕ အ႐ိုးေတြနဲ႔ ႂကြက္သားေတြဟာ စတင္ဖြ႔ံၿဖိဳးလာၿပီျဖစ္ၿပီး သေႏၶသားဟာ စတင္လႈပ္ရွားလို႔လာပါၿပီ။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလအဆင့္ဆင့္ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( PREGNANTTOBIRTH)

You might also like