ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းဆိုတာဘာလဲ?

0

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းသည္ မမ်ိဳးဥႏွင့္ သုတ္ေကာင္တို႔ မ်ိဳးစပ္၍ ေအာင္ျမင္လာေသာ သေႏၶသားကို ထိုအမ်ိဳးသမီး၏ သားအိမ္အတြင္း၌ (၉)လေက်ာ္ (၁၀)လ ၊ အတိအက်ဆိုရေသာ ရက္ေပါင္း (၂၈၀) တိတိ လြယ္ထားရေသာ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ ထိုသို႔ လြယ္ထားရတဲ့ ကာလတေလ်ာက္မွာ မမ်ိဳးဥ ထပ္ေႂကြျခင္း မရွိေတာ့၍ ေနာက္ထပ္ သေႏၶသားရႏိုင္ျခင္း ၊ ရာသီလာျခင္း မရွိေတာ့ပါ။

သေႏၶႀကီးထြားလာသေလာက္ သားအိမ္လည္းႀကီးထြားလာၿပီး အမ်ိဳးသမီးအဂၤါမ်ားမွာ သေႏၶသားႏွင့္မိခင္ ႏွစ္ဦးစလံုးအတြက္ အလုပ္ပိုေတြ လုပ္ေပးရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေလာင္းဟာ ယခင္ကကဲ့သို႔ ေမာေမာပန္းပန္း ၊ ပင္ပင္ပန္းပန္း မလုပ္ႏို္င္ေတာ့ပါ။ ဒါ့အျပင္ အာဟာရျပည့္ဝစြာစားရန္လုိအပ္ၿပီး အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈမရွိေအာင္ ဂ႐ုစိုက္ရပါတယ္။

အာဟာရျပည့္ျပည့္ဝဝ မစားတဲ့မိခင္ေလာင္းေၾကာင့္ သူမမွာ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ေရာဂါ ၊ ေသြးအားနည္းေရာဂါမ်ားအျပင္ ၎ရဲ႕ကိုယ္တြင္းမွာ ေသြးနဲ႔ေရပမာဏ ပိုမ်ားလာပါတယ္။ ေရမ်ားလြန္းရင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္တခုလံုး ေဖာေရာင္လာပါတယ္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္လက္စြဲ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( PregnancyKnowledge)

You might also like