ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလအတြင္း လိင္အမႈျပဳႏိုင္သလား?

0

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ား လိင္ခံစားရန္မသင့္ဟု မည္သည့္ တတ္ကၽြမ္းနားလည္သည့္ ေဆးပညာရွင္မ်ားက ေဖာ္ျပေရးသားျခင္း မရွိေပ။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ားသည္ ကိုယ္ဝန္သံုးလအထိ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ ထြက္လာေသာ ေဟာ္မုန္းမ်ားေၾကာင့္ လိင္စိတ္ႂကြတတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မိဘႏွစ္ဦးက မိမိတို႔ေၾကာင့္ ဗိုက္ထဲက ကေလးတစ္ခုခုျဖစ္မည္စိုး၍သာ လူႀကီးမ်ား ၿခိမ္ေျခာက္ေျပာဆိုထားခဲ့ျခင္း ၊ မိမိတို႔၏ စိုးရိမ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနစဥ္ လိင္ဆက္ဆံျခင္းအား ေၾကာက္လန္႔စိုးရိမ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

လိင္ခံစားမႈသည္ သဘာဝလုပ္ငန္းေဆာင္တာ တစ္ခုပင္ ျဖစ္တာမို႔ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ားသည္လည္း လိင္ခံစားႏိုင္ၾကသည္။

သေႏၶသားေလ်ာက်ႏိုင္သည့္ ပံုစံဆန္းႏွင့္ အတတ္ဆန္းမ်ိဳး ထြင္မျပဳဘဲ သမ႐ိုးက် လိင္ဆက္ဆံပါက ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ကာလအတြင္း၌ လင္မယားအတူဆက္ဆံႏိုင္ၾကသည္။

အထူးသျဖင့္ ေစာစီးစြာ မိန္းမကိုယ္မွ ေသြးဆင္းျခင္း ၊ ေစာစီးစြာ ကေလးေမြးဖြားျခင္း ၊ အခ်င္းေအာက္က်ေနျခင္း မျဖစ္ေစရန္ ကိုယ္ဝန္လရင့္လာလွ်င္ ရင့္လာသလို မိမိ၏ကိုယ္ဝန္ကို ထိခိုက္မႈမရွိေစေသာ ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦး ဆက္ဆံသင့္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလ ပထမ သံုး ၊ ေလးလ

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေလာင္းဟာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာ ပထမ သံုး ၊ ေလးလအတြင္းမွာ ေရဝင္လာလို႔ လိင္အဂၤါေတြ ေတာင့္တင္းလာၿပီး ထိုဘက္၌ စိတ္ေတြယခင္ကထက္ပိုတက္လာသည္ဟု ပညာရွင္မ်ားဆိုၾကပါတယ္။ တင္းလာေပမယ့္ ႏူးညံ့လာတဲ့ ထိုအဂၤါကေတာ့ ႏွစ္ေယာက္စပ္ယွက္တဲ့အခါ ယခင္ကထက္ ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦးစလံုးကို စိတ္ေက်နပ္မႈ ရေစတယ္လို႔လည္း ေတြ႔ရွိရပါတယ္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလ ငါးလ ႏွင့္ ေျခာက္လဝန္းက်င္

ကေလးလႈပ္တာကို စသိႏိုင္ၿပီျဖစ္တဲ့ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလ ငါးလဝန္းက်င္ေရာက္လာရင္ျဖင့္ မိခင္ေလာင္းေတြဟာ မိခင္စိတ္ဝင္လာလို႔ လိင္ဘက္မွာ စိတ္ဝင္စားမႈ ေလ်ာ့နည္းသြားပါေတာ့တယ္။ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ စိတ္ေက်နပ္ေအာင္လို႔ အတူေနေပးရသည့္တိုင္ သေႏၶသားကို ထိခိုက္မလားဆိုတဲ့ စိုးရိမ္းစိတ္က ရွိေနၿပီး ဗိုက္ကလည္းထြက္လာတဲ့အတြက္ ထိုဘက္မွာ စိတ္မပါေတာ့ပါဘူး။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလ ခုႏွစ္လ ႏွင့္ ရွစ္လေက်ာ္ဝန္းက်င္

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလ ခုႏွစ္လ ႏွင့္ ရွစ္လေက်ာ္ဝန္းက်င္မွာေတာ့ မိခင္ကိုယ္တြင္းမွာ ယခင္ကထက္ေရမ်ားလာပါတယ္။ လိင္အဂၤါေတြဟာ ပိုတင္းလာေပမယ့္ အရမ္းႏူးညံ့တဲ့အတြက္ ဆက္ဆံတဲ့အခါ မိခင္ေလာင္းကို နာက်င္တဲ့ခံစားမႈ ေပးပါတယ္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလ ခုႏွစ္လ ႏွင့္ ရွစ္လေက်ာ္ဆိုတဲ့ကာလမွာ သားအိမ္ေခါင္းနဲ႔ ေယာနိအဂၤါေတြက သေႏၶသားအတြက္ ေမြးလမ္းေၾကာင္းျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္ဖခင္ရဲ႔ အဂၤါအပါအဝင္ ဘယ္ပစၥည္းကိုပဲထည့္ထည့္ မသန္႔ရွင္းရင္ ေရာဂါပိုးထည့္သလို ျဖစ္သြားပါေတာ့တယ္။ ဒီေတာ့ မိခင္ဟာ မီးတြင္းထဲမွာ ဖ်ားနာတတ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ေရႁမႊာဟာ သားအိမ္ေခါင္းထိပ္မွာ ျပဴထြက္ေနတဲ့အတြက္ ဆက္ဆံရင္းအခန္႔မသင့္လို႔ ေရႁမႊာေပါက္သြားတဲ့အခါ အခ်ိန္မက်မီ ကေလးေမြးလာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလ ခုႏွစ္လ ႏွင့္ ရွစ္လေက်ာ္ကာလမွာ ဆက္ဆံတဲ့အခါ ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦးစလံုးကို ေက်နပ္မႈမေပးႏိုင္႐ံုအျပင္ အခန္႔မသင့္ရင္ ဒုကၡေပးႏိုင္လို႔ တတ္ႏိုင္သမွ် ေရွာင္ႏိုင္ရင္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။

အႀကိမ္အေရအတြက္

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလအတြင္း လိင္ဆက္ဆံမႈမွာ ကိုယ္ဝန္အႏုအရင့္နဲ႔ မိခင္ေလာင္းရဲ႕ ဆႏၵကိုလိုက္နာသင့္ပါတယ္။ ကိုယ္ဝန္ႏွင့္သူမ၏ခံစားမႈ သက္ေတာင့္သက္သာရွိမႈ ၊ မအီမသာျဖစ္မႈေတြကို သူမသာလွ်င္ အသိဆံုးျဖစ္ေနပါတယ္။

ပညာရွင္ေတြက ကိုယ္ဝန္ပထမ(၅)လအထိ တစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ ၊ ကိုယ္ဝန္(၈)လအထိ တစ္လလွ်င္ သံုးႀကိမ္ ၊ (၉)လအထိ တစ္လလွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ အမ်ားဆံုး ဆက္ဆံႏိုင္ၿပီး ကိုယ္ဝန္ဆယ္လအတြင္း ေရာက္လရင္ေတာ့ လံုးဝမဆက္ဆံသင့္ပါလို႔ သတိေပးထားပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ ေစာစီးစြာ မိန္းမကိုယ္မွ ေသြးဆင္းျခင္း ၊ ေစာစီးစြာ ကေလးေမြးဖြားျခင္း ၊ အခ်င္းေအာက္က်ေနျခင္း မျဖစ္ေစရန္ ကိုယ္ဝန္လရင့္လာလွ်င္ ရင့္လာသလို မိမိ၏ကိုယ္ဝန္ကို ထိခိုက္မႈမရွိေစေသာ ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦး ဆက္ဆံသင့္ပါတယ္။

သတိထားရမည္မ်ား

အမ်ိဳးသားအဂၤါ ေယာနိအတြင္း နက္႐ႈိင္းစြာ ဝင္ႏိုင္မည့္ ပံုစံျဖင့္မျပဳရ။

မိခင္ေလာင္းက အဓိကလႈပ္ရွားေပးရမည့္ ပံုစံမ်ိဳးမျဖစ္ရ။

မိခင္ေလာင္း၏အဂၤါကို အလြန္အကၽြံ ပြတ္တိုက္လႈံ႔ေဆာ္ျခင္း ၊ စိတ္ေက်နပ္မႈရေအာင္ ခင္ပြန္းေသာ္လည္းေကာင္း မိမိကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း မျပဳရ။ ျပဳပါက သားအိမ္႐ံႈ႕၍ သားေလ်ာႏိုင္သည္။

ေယာနိအတြင္း လက္မထိုးရတဲ့အျပင္ ဆက္ဆံမႈမျပဳမီ အမ်ိဳးသားအဂၤါကို သန္႔ရွင္းေအာင္ ေသခ်ာေဆးေၾကာပါ။

စိတ္လာေသာ ခင္ပြန္းကို ေယာနိအတြင္း မထိုးသြင္းေစဘဲ ေျဖေဖ်ာက္ေပးႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ဇနီးက ျပဳလုပ္ေပးပါမွ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္အထိ ထူေထာင္လာခဲ့ေသာ အိမ္ေထာင္ေရးဟာ ဆက္လက္ ၿမဲၿမံသာယာႏိုင္မည္ကိုလည္း သတိခ်ပ္သင့္သည္။

ေရွာင္ၾကဥ္ရန္မွာ ခင္ပြန္းကို တဏွာႀကီးသူ ၊ စိတ္မထိန္းႏိုင္သူဟု စြပ္စြဲျခင္းျဖစ္ၿပီး အတူလဲမေနရ ၊ အျပစ္တင္လဲ ခံရသည့္ ခင္ပြန္း၏ခံစားမႈကို စာနာ နားလည္ရမည္ျဖစ္သည္။

ခင္ပြန္းကလည္း ကိုယ္ဝန္သည္ဇနီးက မိမိဆႏၵကို မလိုက္ေလ်ာႏိုင္သည္မွာ မိမိကို မခ်စ္ေတာ့လို႔မဟုတ္ဘဲ မိမိတို႔ရင္ေသြးေလးပ်က္စီးသြားမွာ စိုးစိတ္ႏွင့္ဆိုတာကို နားလည္သေဘာေပါက္၍ မိမိ၏စိတ္ဆႏၵကို အေပ်ာ္ရွာေဖာက္ျပန္ျခင္းမျပဳဘဲ မိမိဘာသာ စိတ္ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါမွ သစၥာရွိေသာ ၊ နားလည္တတ္ေသာ ခင္ပြန္းေကာင္းျဖစ္မည္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္လက္စြဲ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( PregnancyKnowledge)

You might also like