႐ံႈးနိမ့္တတ္သူ

0

အခက္အခဲျမင္ရင္အားေလ်ာ့

ကိုယ္ရည္အခါခါေသြးၿပီး

ပညာေသြးဖို႔ေတာ့ေမ့

ေပၚသမွ်ကို၀ယ္ယူ

စုေဆာင္းဖို႔လဲမသိႏိုင္ဘု။

ဇြဲရဲ႕အဓိပၸါယ္နားမလည္

၀ီရိယကိုမက်င့္သံုး

အလုပ္ကိုဥာဏ္မကူေတာ့

ယွဥ္လာရင္႐ံႈးနိမ့္မႈယူ

စိတ္ဓာတ္လဲမခိုင္သူ

ဒါမွ ႐ံႈးနိမ့္တတ္သူ။

ဇူဇူးစံ (Burmesehearts.com)

You might also like