အမ်ားနားမလည္ႏိုင္တဲ့အခ်စ္

0

မိန္းကေလး ….
ႀကိဳက္သလိုႏွိပ္စက္ႏိုင္ပါတယ္
ေနာက္တစ္ေယာက္တြဲတာက လြဲရင္ေပါ့။

စိတ္တိုင္းမက်တာေတြအတြက္
ျဖတ္မယ္ အခါခါမေျပာနဲ႔
ငါ့အသည္း ဆတ္ဆတ္ခါနာတယ္။

ေပးဆပ္ျခင္းမွာ အထာက်ေနတဲ့ငါ
ငါ့နေဘးမင္းရွိေနသမၽွ
အရာရာအတြက္ ေက်နပ္တယ္။

ခိုင္းသမၽွလုပ္ေပးတယ္။
ေျပာသမၽွလိုက္နာတယ္။
သူ႔အၿပံဳးနဲ႔ေရာင့္ရဲတယ္။
ခ်စ္လြန္းတဲ့င့ါကို ႏံုလြန္းတဲ့သူအျဖစ္တံဆိပ္ကပ္ၾက
သူတို႔မွင့ါေလာက္မခ်စ္တတ္ပဲေလ…..

ဇူဇူးစံ

You might also like