အထီးက်န္ခံစားမႈကို ဘယ္လိုကေလးငယ္ေတြ ခံစားရတတ္သလဲ?

0

အထီးက်န္ခံစားမႈကို ကစားေဖာ္မရွိတဲ့ ကေလးေတြဟာ ခံစားရႏိုင္တယ္ ၊ စားေဖာ္မရွိတဲ့ ကေလးငယ္ဟာလည္း ခံစားရႏိုင္တယ္ ၊ အိပ္ခ်ိန္မွာ တစ္ေယာက္တည္း အိပ္ရာဝင္ခဲ့ရတယ္ ႏိုးခ်ိန္မွာ တစ္ေယာက္တည္း ႏိုးထခဲ့ရတယ္ဆိုတဲ့ ကေလးငယ္ေတြဟာလည္း အထီးက်န္ခံစားမႈကို ခံစားရပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ လူႀကီးမိဘ ၊ ဆရာသမားေတြ ၊ သက္တူရြယ္တူေတြအပါအဝင္ ပတ္ဝန္းက်င္အသိုင္းအဝန္းက အေလးအနက္ထားျခင္း မခံရတဲ့ ကေလးငယ္ေတြနဲ႔ အႏွိမ္ခံကေလးငယ္ေတြဟာ အထီးက်န္ခံစားမႈကို ခံစားၾကရပါတယ္။ ဘယ္သူဘယ္ေလာက္ ဂ႐ုစိုက္စိုက္ သူလိုခ်င္တဲ့သူဆီက ဂ႐ုစိုက္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ မရရင္လည္း အထီးက်န္ခံစားရတတ္ပါတယ္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏စိတ္ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( childphilosophy)

You might also like