ႏို႔မႈန္႔ဘယ္ကလာတာလဲ?

0

ဘယ္လိုပဲ ေၾကာ္ျငာအားေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ ကေလးပံုေတြအသံုးျပဳ ေၾကာ္ျငာၿပီး ကေလးေတြကို အင္အားတိုးေစတယ္ဆိုဆို တံဆိပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကပ္ထားတဲ့ ႏို႔မႈန္႔ေတြဟာ ႏြားႏို႔ ၊ ဆိတ္ႏို႔ စတဲ့ တရိစာၦန္ႏို႔ေတြကို တာရွည္ခံေအာင္စီစဥ္ၿပီး ထုတ္လုပ္ထားတာပါ။


ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ မီးေနသည္ႏွင့္ မိခင္မ်ား နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( afterbirth)

You might also like