သိမ္ငယ္စိတ္ဝင္ရာကေန စိတ္ေရာဂါ ျဖစ္သြားႏိုင္သလား?

0

သိမ္ငယ္စိတ္ေတြ ေရ႐ွည္ျဖစ္တည္ေနၿပီး ဆက္တိုက္ဆိုသလို စိတ္ဖိစီးမႈ ခံရသူေတြဟာ စိတ္ဓါတ္က်လာသူေတြ ျဖစ္တတ္တယ္။ ဒီကတဆင့္ စိတ္က်ေရာဂါကို ခံစားရတဲ့သူ တနည္းအားျဖင့္ စိတ္က်ေရာဂါသည္ေတြ ျဖစ္လာတတ္တယ္။
စိတ္က်ေရာဂါသည္ေတြက ႀကိဳးစားခ်င္စိတ္နည္းလာတယ္ ၊ အေကာင္းျမင္စိတ္နည္းလာတယ္ ၊ လက္ေလ်ာ့ အ႐ံႈးေပးမႈ မ်ားလာတယ္ ၊ ႀကိဳးစားရယူလိုမႈ နည္းလာတယ္ ၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ နည္းလာတယ္ ၊ မနက္ဖန္ေတြကို ေရာေသာေပါေသာ ျမန္ျမန္ကုန္ေအး ၊ ျမန္ျမန္ေသ ေအးဆိုၿပီး ဘဝကို အ႐ႈံးေပး လက္ေျမႇာက္ထားလာတယ္။ တခ်ိဳ႕ေရာဂါ ေလာကႀကီးကို (လူ႔ဘဝႀကီးကို) အရြဲ႕တိုက္ၿပီး ၿပီးဆံုးသြားခ်င္ၾကတယ္။ စိတ္က်ေရာဂါကို အဆိုးဆံုး မခံစားႏိုင္တဲ့ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အဆံုးစီရင္လိုက္ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဆံုးစီရင္တတ္သူေတြဟာ လတ္တေလာ အေျခအေနေၾကာင့္ လွ်ပ္တျပက္ အဆံုးစီရင္သြားတဲ့သူနည္းၿပီး ေရရွည္ စိတ္က်ေရာဂါ ခံစားရသူေတြ မ်ားေနပါတယ္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏စိတ္ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( childphilosophy)

You might also like