ဘဝအတြက္ အေရးအႀကီးဆံုးသင္ခန္းစာေတြကို ဘယ္အခ်ိန္မွာ သင္ယူရတာလဲ?

0

 ေမြးကင္းစကေလးအရြယ္ကေန (၃)ႏွစ္အတြင္းမွာ ကေလးငယ္မ်ားဟာ တဘဝလံုးအတြက္ ဘဝမွာ အေရးအႀကီးဆံုးဆိုတဲ့ ဘဝသင္ခန္းစာေတြကို သင္ယူတဲ့အရြယ္ပါ။ အဲဒီလို သင္ယူတဲ့ ဘဝသင္ခန္းစာထဲမွာ ဘယ္လို ခ်စ္ခင္ၾကင္နာရမလဲဆိုတာလဲ ပါေနပါတယ္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏စိတ္ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( childphilosophy)

You might also like