နဂိုစိတ္ရင္းမွာကိုက ဘာေၾကာင့္အဆိုးျမင္ေနသလဲ?

0

နဂိုစိတ္ရင္းမွာကိုက ဘာေၾကာင့္အဆိုးျမင္ေနသလဲဆိုရင္ သူ႔စိတ္ႏုနယ္စဥ္အခါက သူတို႔ အဆိုးျမင္တဲ့သူေတြကိုပဲ ေတြ႔ႀကံဳဆံုၿပီး ႀကီးျပင္းလာခဲ့ရလို႔လည္း  ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလူေတြရဲ႕ အေတြး ၊ အေျပာအဆို ၊ အျပဳအမူ ၊ အလုပ္အကိုင္ေတြက သူ႔စိတ္ကို လႊမ္းမိုးသြားခဲ့ၿပီး သူပါ ဒီလူေတြရဲ႕အက်င့္ ကူးသြားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အက်င့္ကူးသြားတဲ့အဆင့္မွာ အခ်ိန္မီျပန္ျပင္ေပးႏိုင္ရင္ရေပမယ့္ ဒီအက်င့္ႀကီး စြဲသြားၿပီဆိုရင္ေတာ့ သူ႔အစြဲကို သူကိုယ္တိုင္မခၽြတ္ခ်င္သေရြ႕ အဆိုးျမင္ဝါဒကို လက္ကိုင္ထားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏စိတ္ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( childphilosophy)

You might also like