ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေလာင္းမ်ား ေအာ့အန္ျခင္း ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ရတယ္?

0

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ားသည္ မနက္ပိုင္း တခါတရံ သို႔မဟုတ္ တေနကုန္ဆိုသလို ေအာ့အန္ျခင္း ျဖစ္ပြားတတ္သည္။ သာမာန္အားျဖင့္ ကိုယ္ဝန္(၁၄)ပတ္အတြင္း ျဖစ္ပြားတတ္ၿပီး ထိုေနာက္ပိုင္း ယင္းေဝဒနာ ေပ်ာက္ကင္းသြားတတ္သည္။

ဘီစကစ္ေတြ ၊ မုန္႔ႂကြပ္ေတြကို မၾကာခဏဆိုသလို စားေပးျခင္းဟာ ေအာ့အန္ျခင္းကို သက္သာဖို႔ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစေၾကာင္း သိရသည္။ ဒါ့အျပင္ ဂ်င္းျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ အစားအေသာက္မ်ား စားေပးႏိုင္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္လက္စြဲ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( PregnancyKnowledge)

You might also like