ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေလာင္းေတြဟာ လိပ္ေခါင္းျဖစ္ႏိုင္သလား?

0

ကိုယ္ဝန္သံုးလေက်ာ္လာေသာ အခ်ိဳ႕ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စအိုထဲရွိ ေသြးျပန္ေၾကာမ်ားဟာ က်ယ္လာတတ္ၿပီး အလြန္နာက်င္ျခင္း ၊ ယားယံျခင္း ၊ ေနမထိထိုင္မသာျဖစ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ပြားတတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ျဖစ္ပြားပါက ေရမ်ားမ်ားေသာက္ေပးၿပီး လံုးဝမခံစားႏိုင္လွ်င္ မိမိကိုယ္ဝန္အပ္ထားသည့္႔ ဆရာဝန္သို႔ ပြင့္လင္းစြာေျပာျပသင့္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္လက္စြဲ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( PregnancyKnowledge)

You might also like