ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေလာင္းမ်ား ရင္ပူျခင္း / အစာမေၾကျခင္း ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ရတယ္?

0

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ားသည္ ရင္ပူျခင္း ၊ လည္ေခ်ာင္းအတြင္း ပူျခင္းတို႔  ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုသို႔ ျဖစ္ပြားပါက အစာစားလွ်င္ နည္းနည္းႏွင့္ မၾကာခဏဆိုသလို စားေပးၿပီး အစပ္ေတြ ၊ အဆီေတြ ၊ အရမ္းေအးေသာေရႏွင့္ ေဖ်ာ္ရည္မ်ား ၊ ေအးေသာအရာတို႔ ေရွာင္ရွားသင့္သည္။

အရက္ ၊ ေကာ္ဖီ ႏွင့္ ေခ်ာကလက္တို႔သည္ ထိုကဲ့သို႔ျဖစ္ပြားျခင္းအား ပိုမိုဆိုးရြားေစေၾကာင္း သိရသည္။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ေခါင္းအုန္းမွီၿပီး တည့္မတ္စြာ ထိုင္သင့္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္လက္စြဲ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( PregnancyKnowledge)

You might also like