Online courses marketplace in Burmese language. Become a student, become a teacher, learn
Browsing Tag

သေႏၶသား

အစာအာဟာရဟာ လူတို႔အသက္ရွင္ေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္ပါ။ ဒီအစာအာဟာရအေပၚ မွီတင္းအသက္ရွင္ေနရတဲ့ သတၱဝါေတြအနက္ ႏုနယ္တဲ့ လူသားကေလးသူငယ္ေတြအတြက္လည္း အာဟာရျပည့္စံုေစဖို႔ လိုအပ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကေလးေမြးဖြားလာၿပီဆိုရင္ ေဆးပညာဝန္ထမ္းေတြက အဂၤါစံုျခင္း ၊ မစံုျခင္းထက္ကို ကေလးေပါင္ျပည့္ ၊ မျပည့္ ပိုၿပီး အေလးထားၾကပါတယ္။ မိခင္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ အာဟာရျပည့္ျပည့္ဝဝ ရရွိခဲ့တဲ့ကေလးဟာ ေပါင္ျပည့္မွာျဖစ္ၿပီး မရရွိခဲ့တဲ့ကေလးကေတာ့…
Read More...

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ား မျဖစ္မေန ေဆး႐ံုသြားသင့္သည့္ လကၡဏာမ်ား

ေသြးတိုးျခင္း (သို႔မဟုတ္) ဆီးထဲ ပ႐ိုတင္းမ်ားေနျခင္း ကိုယ္ဝန္ ရက္သတၱပတ္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ေသာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ ဆယ္ဦးတြင္…