အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား

0

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္က ေရမ်ားမ်ားေသာက္ၿပီး အာဟာရျဖစ္တဲ့ အစာကိုစားပါ။

အစာအာဟာရဟာ လူတို႔အသက္ရွင္ေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္ပါ။ ဒီအစာအာဟာရအေပၚ မွီတင္းအသက္ရွင္ေနရတဲ့ သတၱဝါေတြအနက္ ႏုနယ္တဲ့ လူသားကေလးသူငယ္ေတြအတြက္လည္း အာဟာရျပည့္စံုေစဖို႔ လိုအပ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကေလးေမြးဖြားလာၿပီဆိုရင္ ေဆးပညာဝန္ထမ္းေတြက အဂၤါစံုျခင္း ၊ မစံုျခင္းထက္ကို ကေလးေပါင္ျပည့္ ၊ မျပည့္ ပိုၿပီး အေလးထားၾကပါတယ္။ မိခင္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ အာဟာရျပည့္ျပည့္ဝဝ ရရွိခဲ့တဲ့ကေလးဟာ ေပါင္ျပည့္မွာျဖစ္ၿပီး မရရွိခဲ့တဲ့ကေလးကေတာ့ ေပါင္မျပည့္ႏိုင္ဘူးေပါ့။ ဒါ့အျပင္ ေန႔မေစ့ လမေစ့ ေမြးလာတဲ့ကေလးေတြဟာ ေပါင္မျပည့္ဖို႔လည္း မ်ားေနပါတယ္။

ေမြးကင္းစကေလးငယ္ေတြကို ေန႔ေစ့လေစ့ေမြးတဲ့ကေလးနဲ႔ ေန႔မေစ့ လမေစ့ ေမြးလာတဲ့ကေလးဆိုၿပီး ႏွစ္မ်ိဳးခြဲျခား ေျပာဆိုၾကပါတယ္။ မိခင္ဝမ္းထဲ ရက္သတၱပတ္ (၃၇)ပတ္ကေန (၄၂)ပတ္အတြင္း ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ၿပီးမွ ေမြးလာတဲ့ကေလးကို ေန႔ေစ့လေစ့ ေမြးလာတဲ့ကေလးလို႔ သတ္မွတ္ၿပီး ဒီ့ထက္ေစာေမြးလာခဲ့ရင္ေတာ့ ေန႔မေစ့ လမေစ့ ေမြးလာတဲ့ကေလးလို႔ သတ္မွတ္ပါတယ္။ ျမန္မာကေလးငယ္ေတြကို ေမြးစကိုယ္အေလးခ်ိန္ ၂.၃ကီလို (၅ေပါင္) အနည္းဆံုး ရွိသင့္တယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ကမာၻ႕က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ႀကီးကေတာ့ (၂.၅)ကီလိုေအာက္နည္းတဲ့ ကေလးေတြကို အေလးခ်ိန္မျပည့္တဲ့ ကေလးေတြလို႔ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ေန႔ေစ့လေစ့ေမြးလာၿပီး အေလးခ်ိန္မျပည့္တဲ့ ကေလးေတြလည္း ရွိပါတယ္။

တစ္ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္ေတြ ေသဆံုးမႈတဝက္ဟာ အေလးခ်ိန္ မျပည့္တဲ့ကေလးေတြ ျဖစ္ေနတာေတာ့ စိတ္မေကာင္းစရာပါ။ ဒါဆိုဘာေၾကာင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ျပည့္ျပည့္ဝဝနဲ႔ ကေလးေတြ ေမြးဖြားမလာရသလဲ ေလ့လာရေအာင္ေနာ္။

ေယဘူယ်အားျဖင့္ေတာ့ အာဟာရျပည့္ျပည့္ဝဝစားတဲ့ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေတြက ေမြးလာခဲ့တဲ့ ရင္ေသြးငယ္ေတြဟာ အေလးခ်ိန္ျပည့္ျပည့္ဝဝနဲ႔ ေမြးဖြားလာတတ္ၾကၿပီး မိခင္က အာဟာရျပည့္ဝစြာ မစားခဲ့တာပဲျဖစ္ျဖစ္ ၊ ဟိုေရွာင္ဒီေရွာင္နဲ႔ အာဟာရျပည့္ဝစြာ မစားခဲ့ရတာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီလိုကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေတြက ေမြးလာတဲ့ကေလးေတြကေတာ့ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ျပည့္ျပည့္ဝဝ ေမြးဖြားမလာခဲ့ပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေတြဟာ မိမိဗိုက္ထဲက ကေလးကို အာဟာရျပည့္ျပည့္ဝဝရေစခ်င္တယ္ဆို ကိုယ္တိုင္က အာဟာရ ျပည့္ျပည့္ဝဝ စားေသာက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုစားေသာက္ဖို႔ကိုလည္း ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ ၊ မီးေနသည္ ၊ ႏို႔တိုက္မိခင္ ႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ အစာအာဟာရ အပိုင္း (၁) ၊ (၂) ၊ (၃)မွာ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

BurmeseHearts Blog

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ဆိုတာ မိမိတစ္ေယာက္တည္းမဟုတ္ေတာ့ဘဲ မိမိဗိုက္ထဲမွာ ေနာက္ထပ္ အသက္ဝင္ေနတဲ့ ကေလးကိုပါ လြယ္ထားရတာမို႔ သက္ရွိႏွစ္ေယာက္စာလိုအပ္တဲ့ အစာအာဟာရကို ႏွစ္ေယာက္စာ စားေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဗိုက္ထဲက ကေလးဟာ ေမြးဖြားလာတဲ့အခ်ိန္အထိ မိခင္ကစားေသာက္တဲ့ အစာအာဟာရအေပၚမွာသာ တိုက္႐ိုက္မွီခိုေနရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေတြဟာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ေယာက္အတြက္လိုအပ္တဲ့ အစာအာဟာရေတြကို ျပည့္ျပည့္ဝဝ စားရမယ့္အစား ဟိုလူက ဒီဟာနဲ႔မတည့္ဘူးေျပာရင္ေရွာင္လိုက္ ၊ ဒီလူက ဟိုဟာနဲ႔ မတည့္ဘူးေျပာရင္ေရွာင္လိုက္ ၊ ကိုယ္တိုင္က ဒါနဲ႔မသင့္ေတာ္ဘူးထင္ရင္ ေရွာင္လိုက္နဲ႔ တကယ္စားမယ့္အစာေတြဟာ အာဟာရျပည့္ျပည့္ဝဝရရွိတဲ့အစာေတြ မဟုတ္ခဲ့ရင္ ၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ေယာက္အတြက္ အာဟာရျပည့္ျပည့္ဝဝ မရရွိခဲ့ရင္ ကေလးဟာ စံမီကိုယ္အေလးခ်ိန္နဲ႔ ေမြးဖြားလာမွာမဟုတ္ပါဘူး။ လူႀကီးအစားေရွာင္ခဲ့လို႔ ကေလးကို တိုက္႐ိုက္ထိခိုက္ခဲ့တာေပါ့။

ဘာေၾကာင့္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ေတြ အစားေရွာင္ရသလဲဆိုရင္ ကေလးထြားမွာစိုးလို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးထြားရင္ ေမြးဖြားရခက္တာကိုး ။ ဒီေတာ့ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ေတြ အစားေရွာင္ရတဲ့အေၾကာင္းက ေမြးဖြားရခက္မွာစိုးလို႔ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖစ္ၿပီး ဒီလိုအစားေရွာင္ခဲ့လို႔ ကေလးဟာ မိခင္ဝမ္းထဲမွာ ဖြံ႔ထြားသင့္သေလာက္ မဖြံ႔ထြားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါဟာ မွားယြင္းတဲ့အယူအဆျဖစ္ပါတယ္။ အာဟာရျပည့္ဝၿပီး အေလးခ်ိန္ျပည့္ဝတဲ့ကေလးကို ေမြးဖြားတဲ့အခါမွာ ကေလးဟာ သူ႔ဟာသူ ႐ုန္းကန္ထြက္လာႏိုင္တဲ့အတြက္ ေမြးရပိုလြယ္ပါတယ္။ အာဟာရမျပည့္ဝတဲ့ကေလးဟာ အားမျပည့္ေတာ့ မိမိဘာသာ ႐ုန္းကန္ထြက္မလာႏိုင္ေတာ့ ေမြးရမခက္ေပဘူးလား။ မွားယြင္းတဲ့အယူအဆေတြနဲ႔ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလမွာ အစားေရွာင္ခဲ့ၾကေတာ့ ေမြးလာတဲ့ကေလးဟာ အေလးခ်ိန္မျပည့္ေတာ့ဘဲ ေမြးရာပါ အာဟာရျပတ္ေရာဂါသည္ေလး ျဖစ္လာခဲ့တာေပါ့။

ဒါ့အျပင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္တစ္ဦးဟာ အင္အားကို ေလွ်ာ့သံုးၿပီး တတ္ႏိုင္သမွ် အနားယူရမွာပါ။ အထူးသျဖင့္ ေမြးဖြားခါနီး တစ္လခြဲ ႏွစ္လအရြယ္ကစလို႔ ေကာင္းေကာင္း အနားယူေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုမွမဟုတ္ဘဲ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ဟာ အစာအာဟာရေတာ့ ျပည့္ျပည့္ဝဝစားပါရဲ႕ အနားယူရမယ့္အခ်ိန္ေတြကို အနားမယူဘဲ အိမ္စီးပြားေရးထြက္ရွာေနတာမ်ိဳး ၊ တျခားအိမ္မႈကိစၥ ပင္ပင္ပန္းပန္း လုပ္ကိုင္ေနရတာမ်ိဳးဆိုရင္ အားကုန္မယ္။ ကုန္သြားတဲ့ အားအင္ေတြအတြက္ ထပ္ၿပီး အစာအာဟာရဓါတ္ျဖည့္တင္းလို႔ မစားသံုးရင္လည္း ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မွာ အာဟာရဓါတ္ေလ်ာ့နည္းလာႏိုင္ပါတယ္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မွာ အာဟာရဓါတ္ေလ်ာ့ရင္ မိခင္ရဲ႕အာဟာရကို မွီခိုေနရတဲ့ ဗိုက္ထဲက ကေလးဟာလည္း အာဟာရဓါတ္ေလ်ာ့လာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အလုပ္လုပ္တဲ့မိခင္ေတြဟာ အလုပ္မလုပ္တဲ့မိခင္ေတြထက္ ပိုစားေပးရမွာပါ။

ရတု (Burmesehearts.com)

BurmeseHearts Courses

You might also like