ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ား မျဖစ္မေန ေဆး႐ံုသြားသင့္သည့္ လကၡဏာမ်ား

0

ေရွာင္သင့္သည္မ်ားကို ေရွာင္ပါမွ က်န္းမာမည္။
ေရွာင္သင့္သည္မ်ားကို ေရွာင္ပါမွ က်န္းမာမည္။

ေသြးတိုးျခင္း (သို႔မဟုတ္) ဆီးထဲ ပ႐ိုတင္းမ်ားေနျခင္း

ကိုယ္ဝန္ ရက္သတၱပတ္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ေသာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ ဆယ္ဦးတြင္ တစ္ဦးသည္ ထိုလကၡဏာမ်ိဳးျဖစ္ပြားတတ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ပထမဆံုး ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ ငါးဦးတြင္ တစ္ဦးဟာ ထိုလကၡဏာမ်ိဳး ျဖစ္ပြားတတ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာ ရက္သတၱပတ္(၃၇)ပတ္ေက်ာ္ေသာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္အမ်ားစုဟာ ထိုလကၡဏာမ်ဳိး ခံစားရတတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အထူးသျဖင့္ ေခါင္းကိုက္ျခင္း ၊ မူးေဝျခင္း ၊ မအီမသာပ်ိဳ႕အန္ျခင္း၊ အျမင္ေဝဝါးကာ အျမင္ႏွစ္ထပ္ျဖစ္ျခင္း ၊ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ဗိုက္အထက္ပိုင္း နာက်င္ကာ ေနလို႔ထိုင္လို႔မေကာင္းေၾကာင္း သိရသည္။

တခ်ိဳ႕ေသာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ားသည္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ဒုတိယကာလအတြင္း၌ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ မီးဖြားစဥ္ႏွင့္ မီးဖြားၿပီး (၄၈)နာရီအတြင္း တိုင္ေအာင္ ထိုလကၡဏာမ်ိဳးကို ခံစားရတတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဒါဟာ ေသြးတိုးျခင္း တစ္ခုသာမဟုတ္ဘဲ ဆီးထဲတြင္ပါဝင္ေနသည့္ ပ႐ိုတင္းပမာဏ မ်ားလြန္းပါကလည္း ထိုလကၡဏာမ်ိဳး ခံစားရတတ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာဝန္မ်ားက ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ားအား ခ်ိန္းဆိုထားသည့္ အခ်ိန္၌(အရပ္ေခၚ ဗိုက္ျပသည့္အခ်ိန္၌) ဆီးစစ္ကာ ဆီးထဲတြင္ပါဝင္ေနသည့္ ပ႐ိုတင္းပမာဏအား စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုလကၡာအား အခ်ိန္မီေကာင္းမြန္စြာ မကုသပါက အသက္ဆံုး႐ံႈးသည္အထိ ျဖစ္ပြားတတ္ေၾကာင္းႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာအျဖစ္မ်ားတြင္ မိခင္ေကာ ၊ ကေလးကိုပါ ထိခိုက္တတ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

 

ကေလးေစာေမြးျခင္း

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလ ရက္သၱပတ္ (၃၇)ပတ္မတိုင္မီ ေမြးဖြားလာခဲ့ေသာ ကေလးငယ္မ်ားဟာ အေထြေထြေသာ က်န္းမာေရး ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ား ရွိႏိုင္ၿပီး အထူးသျဖင့္ အသက္ရွဴျခင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား ရွိတတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကေလးေစာ ေမြးဖြားျခင္းဟာ ပံုမွန္ေမြးဖြားသကဲ့သို႔ပင္ ေရဆင္း ၊ ေသြးဆင္း ၊ ဗိုက္နာျခင္း စသျဖင့္ ခံစားရတတ္ၿပီး ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလ ရက္သၱပတ္ (၃၇)ပတ္မတိုင္မီ ေမြးဖြားလာခဲ့ေသာ ကိုယ္ဝန္မ်ားအား ကေလးေစာေမြးျခင္းဟု သတ္မွတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ေပမယ့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလ ရက္သတၱပတ္ (၃၂)ပတ္ေက်ာ္ၿပီး ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလ ရက္သၱပတ္ (၃၇)ပတ္မတိုင္မီ ၾကားကာလတြင္ ေမြးဖြားလာေသာ ကေလးငယ္မ်ားကေတာ့ အသက္ရွင္ က်န္းမာစြာ ေနထိုင္ႀကီးျပင္းဖို႔ အခြင့္အေရး ေကာင္းေကာင္း ရွိသည္ဟု သိရသည္။

ဒီ့မတိုင္မီ ေစာေမြးလာေသာ ကေလးငယ္မ်ားအား ၎တို႔၏ ကိုယ္တြင္းအဂၤါမ်ား ပံုမွန္အလုပ္လုပ္ႏိုင္သည္အထိ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေအာင္ အထူးၾကပ္မတ္ေဆာင္တြင္ ထားရွိေစသည့္အတြက္ ထိုသို႔ ထားခြင့္မရေသာ ကေလးငယ္မ်ား၏ အေျခအေနႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက က်န္းမာလာဖို႔အခြင့္အေရး ပိုမိုသာလြန္ေၾကာင္း သိရသည္။

မိခင္ဝမ္းထဲ ၾကာၾကာေနႏိုင္သမွ် ေနသည့္ကေလးငယ္မ်ားဟာ က်န္းမာစြာ ေမြးဖြားလာဖို႔ အခြင့္အလမ္း ပိုမိုရရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလ ရက္သတၱပတ္ (၃၇)ပတ္မွသည္ (၄၂)ပတ္အတြင္း ေမြးဖြားေသာ ကေလးငယ္မ်ားကို ေန႔ေစ့လေစ့ ေမြးဖြားေသာ ကေလးငယ္မ်ားဟု သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

 

မိန္းမကိုယ္မွ ေသြးဆင္းျခင္း

ေန႔ေစ့လေစ့ ေမြးဖြားခါနီး အခ်ိန္မဟုတ္ဘဲ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ကာလ အေစာပိုင္းအခ်ိန္တြင္ ပန္းေရာင္အဆင္းလိုလိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ေသြးလိုပဲျဖစ္ျဖစ္ မိန္းမကိုယ္မွဆင္းလာပါက ကိုယ္ဝန္ပ်က္ဖို႔ အလားအလာမ်ားေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔မဟုတ္ပါကလည္း သားအိမ္အျပင္၌ သေႏၶတည္ျခင္းေၾကာင့္ ယင္းကဲ့သို႔ ေသြးဆင္းျခင္း ျဖစ္ေနႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုကဲ့သို႔ေသာ အျဖစ္မ်ားဟာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ပထမကာလျဖစ္သည့္ ရက္သတၱပတ္ (၄)ပတ္မွ (၅)ပတ္အတြင္း ျဖစ္ပြားတတ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားတြင္ သေႏၶသားေလာင္းသည္ သားအိမ္၌ သြားတြယ္ကပ္ေနမည္ ျဖစ္သျဖင့္ သာမန္ အလြယ္တကူ သားေလွ်ာ ၊ သားပ်က္ျခင္းကို မပူရေတာ့ေပ။

ေသြးစေလးလိုလိုပါတဲ့ အခၽြဲဟာ ကိုယ္ဝန္ေမြးဖြားမည့္ ရက္မတိုင္မီ တစ္လအတြင္း ဆင္းသည္ဆိုပါက သင္ဟာ ရက္အနည္းငယ္ သို႔မဟုတ္ ရက္သတၱပတ္အတြင္း ကေလးေမြးဖြားမည္ဟု လကၡဏာျပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းကာလအတြင္း ေသြးစနီနီတို႔ဟာ ေပၚလိုက္ ေပ်ာက္လိုက္ျဖစ္ေနလွ်င္ေတာ့ အခ်င္း ေအာက္က်ေနတာမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

 

ကေလးအလႈပ္နည္းလာျခင္း

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ အနားယူေသာအခ်ိန္တြင္ ကေလးဟာ ဗိုက္ထဲတြင္ အလႈပ္အမ်ားဆံုး အခ်ိန္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တကယ္ဆို အလုပ္မ်ားေျမာင္လွေသာ မိခင္က မိမိဘာသာ ႐ႈပ္ေနသည့္အတြက္ ကေလးလႈပ္တာကို သတိမထားမိဘဲ မိမိအနားယူခ်ိန္မွ ကေလးလႈပ္တာကို သတိထားမိ၍ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ မိမိအနားယူခ်ိန္မွ ကေလးဟာ ပိုလႈပ္တာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ကေလးလႈပ္တာကို မိမိအနားယူခ်ိန္မွ ပိုသတိထားမိတာသာ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ညေနပိုင္းႏွင့္ ညအိပ္ရာဝင္ခ်ိန္မ်ားတြင္ ဗိုက္ထဲမွ ကေလးလႈပ္တာကို ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ား ပိုသတိထားမိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အခ်ိန္(၁၂)နာရီအတြင္း ဗိုက္ထဲမွကေလးဟာ ဆယ္ႀကိမ္ထက္မနည္း ကန္တာကို မိခင္က သိရွိခံစားႏိုင္ေပသည္။ ဗိုက္ထဲကကေလး ဒီ့ထက္ပိုကန္လွ်င္ စိုးရိမ္စရာ မဟုတ္ေပမယ့္ ကေလးလႈပ္ရွားတာကို (၁၂)နာရီအတြင္း လံုးဝမခံစားရလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ကေလးလႈပ္သည့္အႀကိမ္ေရ နည္းသည္ဟု မိမိက သံသယရွိလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း မိမိကိုယ္ဝန္အပ္ထားသည့္ ဆရာဝန္ (သို႔မဟုတ္) ေဆး႐ံုသို႔ အျမန္ေဆြးေႏြးသင့္သည္။

မေမြးဖြားမီ ဗိုက္ထဲေသဆံုးသြားခဲ့ေသာ ကေလးငယ္မ်ားဟာ ထိုကဲ့သို႔ ဗိုက္ထဲ လႈပ္ရွားသည့္ အႀကိမ္ေရနည္းရာမွ ေသဆံုးသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

မိန္းမကိုယ္မွ ေရဆင္းျခင္း

ကေလးေမြးမည့္အခ်ိန္က်မွ ေရႁမႊာေပါက္ေလ့ရွိတာမ်ိဳးျဖစ္ေပမယ့္ ကေလးေမြမည့္အခ်ိန္မတိုင္မီ ႐ုတ္တရက္ မိန္းမကိုယ္မွ ေရဆင္းသလို ခံစားရလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ေရအဆက္မျပတ္ ဆင္းလာလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ေဆး႐ံုသို႔အျမန္သြားသင့္သည္။

ရတု(burmesehearts.com)

You might also like