မိဘေတြရဲ႕ ကေလးအေပၚ ေန႔တဓူဝ ဆက္ဆံေရးအေျခအေနက ကေလးကို ဘာသင္ေပးလိုက္သလဲ?

0

အလုပ္မွာအဆင္မေျပတဲ့အခ်ိန္ အိမ္ေရာက္လို႔ ကေလးငိုသံၾကားရင္ အလိုလိုစိတ္ပ်က္ ၊ စိတ္တိုေနတဲ့ကိုယ္က အနည္းဆံုး စိတ္ဆိုး ၊ မာန္ဆိုး ေျပာဆိုမယ္ ၊ စိတ္မထိန္းႏိုင္ေတာ့ရင္ လက္ပါမယ္။ ေခ်ာ့ေမာ့ၿပီး ကေလးဘာျဖစ္လို႔ ငိုေနသလဲ ၊ မငိုေအာင္ ဘယ္လိုျဖည့္ဆည္းေပးရမလဲလို႔ ေတြးေပးႏိုင္တဲ့မိဘ ရွားလာပါတယ္။

မိဘေတြရဲ႕ ဆူပူ႐ိုက္ႏွက္ ၊ ဆဲဆိုႀကိမ္းေမာင္း ၊ ကေလး ေၾကာက္ၿပီးတိတ္ေအာင္ ၿခိမ္းေျခာက္တတ္တဲ့ စကားေတြေၾကာင့္ ၊ အျပဳအမူေတြေၾကာင့္ ကေလးဟာ ဒီကေန ဘာသင္ယူခဲ့ႏိုင္မလဲ။ မိမိစိတ္႐ႈပ္ခ်ိန္ စိတ္ဒုကၡေပးတယ္လို႔ ယူဆရသူတိုင္းကို ဒီလိုေျပာဆို လုပ္ကိုင္ရတယ္လို႔ သင္ယူလိုက္ပါတယ္။

You might also like
Leave a comment