သိမ္ငယ္စိတ္ဝင္ရာကေန စိတ္ေရာဂါ ျဖစ္သြားႏိုင္သလား?

0

သိမ္ငယ္စိတ္ေတြ ေရ႐ွည္ျဖစ္တည္ေနၿပီး ဆက္တိုက္ဆိုသလို စိတ္ဖိစီးမႈ ခံရသူေတြဟာ စိတ္ဓါတ္က်လာသူေတြ ျဖစ္တတ္တယ္။ ဒီကတဆင့္ စိတ္က်ေရာဂါကို ခံစားရတဲ့သူ တနည္းအားျဖင့္ စိတ္က်ေရာဂါသည္ေတြ ျဖစ္လာတတ္တယ္။
စိတ္က်ေရာဂါသည္ေတြက ႀကိဳးစားခ်င္စိတ္နည္းလာတယ္ ၊ အေကာင္းျမင္စိတ္နည္းလာတယ္ ၊ လက္ေလ်ာ့ အ႐ံႈးေပးမႈ မ်ားလာတယ္ ၊ ႀကိဳးစားရယူလိုမႈ နည္းလာတယ္ ၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ နည္းလာတယ္ ၊ မနက္ဖန္ေတြကို ေရာေသာေပါေသာ ျမန္ျမန္ကုန္ေအး ၊ ျမန္ျမန္ေသ ေအးဆိုၿပီး ဘဝကို အ႐ႈံးေပး လက္ေျမႇာက္ထားလာတယ္။ တခ်ိဳ႕ေရာဂါ ေလာကႀကီးကို (လူ႔ဘဝႀကီးကို) အရြဲ႕တိုက္ၿပီး ၿပီးဆံုးသြားခ်င္ၾကတယ္။ စိတ္က်ေရာဂါကို အဆိုးဆံုး မခံစားႏိုင္တဲ့ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အဆံုးစီရင္လိုက္ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဆံုးစီရင္တတ္သူေတြဟာ လတ္တေလာ အေျခအေနေၾကာင့္ လွ်ပ္တျပက္ အဆံုးစီရင္သြားတဲ့သူနည္းၿပီး ေရရွည္ စိတ္က်ေရာဂါ ခံစားရသူေတြ မ်ားေနပါတယ္။

You might also like
Leave a comment