ဘဝတသက္တာ ေပ်ာ္႐ႊင္စြာေနထိုင္တတ္သူ ၊ အေကာင္းျမင္တတ္သူျဖစ္ဖို႔ ဘယ္အရြယ္ကစေလ့က်င့္ရမလဲ?

0

မိမိသားသမီးကို တကယ္ခ်စ္လို႔ သူ႔တသက္စာလံုး ေပ်ာ္႐ႊင္တဲ့လူတစ္ေယာက္အျဖစ္ တက္ႂကြစြာ ေလာကႀကီးကို အေကာင္းျမင္ေစခ်င္တယ္ ၊ သင္လြယ္ ၊ တတ္လြယ္ ဦးေႏွာက္ဥာဏ္ေျပးတဲ့ ကေလးမ်ိဳး ျဖစ္ေစခ်င္တယ္ဆိုရင္ သူ႔ဘဝအစျဖစ္တဲ့ ေမြးကင္းစကေန သံုးႏွစ္အရြယ္အထိ အေကာင္းဆံုး ဂ႐ုစိုက္လို႔ ေႏြးေႏြးေထြးေထြး နားလည္မႈနဲ႔ သင္ၾကားျပသေပးပါလို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။

You might also like
Leave a comment