သင္ သင္ယူခ်င္ေနေသာ သင္ခန္းစာမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

အြန္လိုင္းေပၚမွာ တေနရာတည္းကေန တစုတေဝးတည္း သင္လိုရာ သင္ယူႏိုင္ေတာ့ ေပ်ာ္စရာႀကီးေပါ့ ။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕သင္ခန္းစာမ်ားကို ေလ့လာသင္ယူခဲ့သူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ား

ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ အြန္လိုင္းသင္ခန္းစာမ်ားဟာ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းတယ္လို႔ သင္ယူခဲ့သူမ်ားက သင့္ကို ျပန္ေျပာျပခ်င္ပါသတဲ့။

Nang Grawng

အေဝးေရာက္ ျမန္မာကေလးေတြအတြက္ ျမန္မာဘာသာ ၊ ျမန္မာစာကို အခုလိုအြန္လိုင္းက ေလ့လာခြင့္ရတာ အရမ္းဝမ္းသာမိတယ္။ အခုဆို ကၽြန္မကေလးေတြကို Burmese Hearts သင္ခန္းစာေတြကတဆင့္ သင္ၾကားျပသေပးႏိုင္ေတာ့မွာမို႔ ေျပာမျပတတ္ေအာင္ကို ဝမ္းသာမိပါတယ္။

DD Kai Htang

အြန္လိုင္းကေန ျမန္မာသင္ခန္းစာအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဒီလိုေလ့လာခြင့္ရလိမ့္မယ္ဆိုတဲ့ အိမ္မက္ဟာ Burmese Hearts ေၾကာင့္ အေကာင္အထည္ ေပၚလာခဲ့ပါၿပီ။ ေက်းဇူးပါ Burmese Hearts ။ ဆထက္တပိုး တိုးတက္ေအာင္ျမင္ပါေစ။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘေလာ့အေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘာေတြလုပ္ေနတယ္ ၊ ဘယ္လိုလုပ္ေနတယ္ဆိုတာေတြပါ။

ကေလးငယ္မ်ားကို ကိုယ္ခ်င္းစာသနားညႇာတာ၍ ေဖးမႏွစ္သိမ့္ေပးတတ္ေသာစိတ္ ပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္း

ကၽြႏု္ပ္တို႔ကမာၻႀကီး ေနထိုင္ရ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေအာင္ ၊ တိုးတက္လာတဲ့အနာဂါတ္မွာ ကေလးငယ္ေတြလည္း စိတ္ဓါတ္ေတြပါ တိုးတက္ရင့္က်က္ဖို႔ ဆိုပါလွ်င္ ကိုယ္ခ်င္းစာသနားညႇာတာစိတ္နဲ႔ ေဖးမႏွစ္သိမ့္ေပးတတ္တဲ့စိတ္ဟာ မပါမျဖစ္ လိုအပ္ေနပါတယ္။ ဒီလိုမွမဟုတ္ပါလွ်င္ ႐ုပ္ဝတၳဳေတြကသာ တိုးတက္ေနၿပီး စိတ္ဓါတ္က ေအာက္တန္း ၊ ေနာက္တန္းက်သြားမွာပါ။ ...

ခံႏိုင္ရည္အားေကာင္းေသာ ကေလးငယ္မ်ားျဖစ္ဖို႔

ခံႏိုင္ရည္အားေကာင္းတဲ့ ကေလးငယ္ေတြဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုေတာ့ ဒူေပနာေပ ခံႏိုင္တဲ့ကေလးငယ္ေတြကို ဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။ ပိုရွင္းေအာင္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ တခုခုဆို ႏြဲ႔မေနတတ္ဘဲ အၾကမ္းခံတဲ့ ကေလးငယ္ေတြကို ဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုကေလးမ်ိဳးျဖစ္ဖို႔က ပထမဦးစြာ စိတ္ဓါတ္ႀကံ့ခိုင္ဖို႔လိုပါတယ္။ စိတ္ဓါတ္ႀကံ့ခိုင္မွသာ စိတ္ေၾကာင့္ကိုယ္လည္း ႀကံ့ခိုင္လာပါမယ္။ သတိခ်ပ္ရမွာက ကိုယ္ကာယႀကံ့ခိုင္မႈအားနည္းၿပီး ...

ကေလးသူငယ္မ်ား မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈရွိၾကဖို႔ ထိန္းေက်ာင္းျခင္း

ကေလးေတြရဲ႕ စိတ္သေဘာထားနဲ႔ ျပဳမူလုပ္ကိုင္ပံုေတြဟာ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇ နဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ ပင္ကိုယ္ဗီဇ အရေသာ္လည္းေကာင္း ၊ လူႀကီးမိဘမ်ားရဲ႕ ေျမေတာင္ေျမႇာက္ေပး သင္ၾကားဆံုးမေပးႏိုင္မႈအေပၚလည္းေကာင္း စသျဖင့္ အခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးအေပၚမူတည္ၿပီး ကြဲျပားသြားပါတယ္။ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈရွိတဲ့ ကေလးသူငယ္ေတြဆိုတာ ဘယ္လိုသိႏိုင္မလဲ။ ကေလးငယ္ေတြဟာ ...