ဖေယာင္းတိုင္ဟူသည္

0

ဖေယာင္းတိုင္ဆိုတာ မီးအလင္းမ်ားမ်ားေပးႏိုင္ေလ …. သူ႔တာဝန္သူေက်ေလပါ။

မီးကတို္က္စားသြားလို႔က်လာတဲ့ ဖေယာင္းရည္ေတြဟာ သူ႔ရဲ႕ပီတိမ်က္ရည္ေတြပါ။

မီးစာကုန္တဲ့အထိ အစြမ္းကုန္ အလင္းေပးႏိုင္ဖို႔ သူရပ္တည္သြားမွာပါ။

ဖေယာင္းတတိုင္ဟာ တာဝန္ေက်လြန္းတဲ့ မိဘႏွစ္ဦးနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြကို ကိုယ္စားျပဳေနတာဆိုရင္ …..

ထိုသူတစ္ဦးခ်င္းစီတိုင္းကို ဦးညြတ္ရင္း ၎တို႔ကိုယ္တိုင္လည္း က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေစဖို႔ အစဥ္အၿမဲဆုေတာင္းေပးလ်က္ …

ရတု (Burmesehearts.com)

You might also like