လူေတြရဲ႕စိတ္ေတြနဲ႔ လူေတြကို အဓိကဖ်က္စီးတတ္တဲ့ အေျခခံအဓိကအေၾကာင္းတရားခံေတြက ေလာဘ ၊ ေဒါသ ၊ ေမာဟေတြပါ။ ဒီအရာေတြဝင္လာလို႔ ဝင္လာမွန္းမသိရင္ ဆင္ျခင္တံုတရားေတြေပ်ာက္ၿပီး မလုပ္သင့္တာေတြလုပ္မိၿပီး မျဖစ္သင့္တာေတြ ျဖစ္ၾကလို႔ ဘဝပ်က္တဲ့အထိ ပ်က္စီးရတာေတြလည္းရွိပါတယ္။ ေလာဘဟာ ရေနတာ ၊ ရွိေနတာေတြထက္ ပိုလိုခ်င္တဲ့သေဘာပါ။ တခ်ိဳ႕ေတြက ရေနတာထက္ ပိုလိုခ်င္လို႔ စီးပြားပိုရွာၾကတယ္။ ပိုေတာ္ခ်င္ ၊ ပိုတတ္ခ်င္လို႔…
Read More...