Browsing Tag

သေႏၶသားျဖစ္ေပၚလာျခင္း

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ တတိယသံုးလျဖစ္သည့္ ကိုယ္ဝန္(၇)လမွ (၉)လအတြင္းတြင္မူ ကိုယ္ဝန္လရင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် ေနရထိုင္ရ ခက္ခဲလာသည္။ ထိုအခါမွ မေပါ့မပါးဆိုသည့္ ျမန္မာစကားမွာ ေလးနက္လာေပေတာ့သည္။ ကိုယ္ဝန္ရင့္လာၿပီး မိမိေျခမိမိမျမင္ရ ၊တကယ့္ကို မေပါ့မပါးႀကီးႏွင့္မို႔ ထိုင္လွ်င္လဲခက္ ၊ ထလဲခက္ ၊ လမ္းေလွ်ာက္လဲခက္သလို အိပ္လွ်င္လဲ ခက္ေပေတာ့သည္။ ကိုယ္ဝန္လရင့္လာပါက ကေလး၏လႈပ္ရွားမႈ ပိုမ်ားလာသလို ကေလးက ပိုသန္လာေသာေၾကာင့္…
Read More...

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ဒုတိယသံုးလမွာ ဘာေတြ ျဖစ္တတ္သလဲ?

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည့္ ေလးလတာကာလအတြင္း ေရာက္လာသည္ဆိုပါက မစားမေသာက္ႏိုင္ ပ်ိဳ႕အန္ျခင္းမ်ား အနည္းႏွင့္အမ်ား သက္သာလာကာ…

အခ်င္းနဲ႔ ခ်က္ႀကိဳးျဖစ္လာခ်ိန္မွာ သေႏၶသားဟာ ဘယ္ေလာက္ဖြံ႔ၿဖိဳးခဲ့ၿပီလဲ?

သားအိမ္အတြင္းတြယ္ကပ္ၿပီး အခ်င္းျဖစ္ေပၚလာသည့္ ရက္သတၱပတ္ (၈)ပတ္အတြင္းမွာ သေႏၶသားေလာင္းဟာ လက္ေခ်ာင္း ၊ေျခေခ်ာင္း…

အခ်င္းနဲ႔ ခ်က္ႀကိဳးဟာ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ျဖစ္တာလဲ?

သားအိမ္အတြင္းတြယ္ကပ္ၿပီး ရက္သတၱပတ္ (၈)ပတ္အတြင္းမွာေတာ့ မတူေသာ ေျပာင္းလဲဖြံၿဖိဳးျခင္းမ်ားျဖင့္ သေႏၶသားေလာင္းဟာ…

ဒီလိုသြားေနခ်ိန္မွာ သေႏၶသားဥဟာ ဘယ္လိုေျပာင္းလဲေနသလဲ?

ထိုကဲ့သို႔ သြားေနစဥ္ blastocyst ဟုေခၚသည့္ သေႏၶသားေလာင္းျဖစ္လာမည့္ ဆဲလ္အစုေဝးသည္ ectoderm ဟုေခၚသည့္ အေရျပားႏွင့္…