အခ်င္းနဲ႔ ခ်က္ႀကိဳးျဖစ္လာခ်ိန္မွာ သေႏၶသားဟာ ဘယ္ေလာက္ဖြံ႔ၿဖိဳးခဲ့ၿပီလဲ?

0

သားအိမ္အတြင္းတြယ္ကပ္ၿပီး အခ်င္းျဖစ္ေပၚလာသည့္ ရက္သတၱပတ္ (၈)ပတ္အတြင္းမွာ သေႏၶသားေလာင္းဟာ လက္ေခ်ာင္း ၊ေျခေခ်ာင္း ၊မ်က္လံုး ၊ ႏွာေခါင္း ၊ နားတို႔ဟာ ပီျပင္လာၿပီး ကိုယ္လံုးကိုယ္ထည္ အၾကမ္းဖ်င္းႏွင့္ အာ႐ံုေၾကာဖြဲ႔စည္းမႈအဆင့္အထိ တိုးတက္ျဖစ္ေပၚလာသည္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ သေႏၶသားျဖစ္ေပၚလာျခင္ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( FETUS)

You might also like