ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းဆိုတာ ဘာလဲ?

0

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းသည္ မမ်ိဳးဥႏွင့္ သုတ္ေကာင္တို႔ မ်ိဳးစပ္၍ ေအာင္ျမင္လာေသာ သေႏၶသားကို ထိုအမ်ိဳးသမီး၏ သားအိမ္အတြင္း၌ (၉)လေက်ာ္ (၁၀)လ ၊ အတိအက်ဆိုရေသာ ရက္ေပါင္း (၂၈၀) တိတိ လြယ္ထားရေသာ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ သေႏၶသားျဖစ္ေပၚလာျခင္ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( FETUS)

You might also like