မိခင္ႏို႔နဲ႔ႏို႔မႈန္႔ ဘယ္ဟာက ပိုေကာင္းတယ္လို႔ သိသာႏိုင္သလဲ?

0

လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ေသာက္တဲ့ႏို႔ထက္ တာရွည္ခံေစတဲ့ႏို႔ ဘယ္ဟာက က်န္းမာေရးပိုေကာင္းေစသလဲ လူတိုင္းသိပါတယ္။ လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ထြက္တဲ့ မိခင္ရဲ႕ႏို႔ကို မတိုက္ႏိုင္ဘဲ တာရွည္ခံေအာင္ စီမံထားတဲ့ တရိစာၦန္ေတြရဲ႕ႏို႔ကို တိုက္ေကၽြးၾကတာ ကေလးအတြက္ တကယ္က်န္းမာေစပါ့မလား။ မိခင္ႏို႔ထက္ပဲ ပိုေကာင္းပါ့မလား။

တရိစာၦန္ႏို႔ဟာ တိရိစာၦန္ေလးေတြအတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္ၿပီး လူသားကေလးေတြအတြက္ လူသားမိခင္ႏို႔ကေတာ့ အသင့္ေတာ္ဆံုးပါ။


ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ မီးေနသည္ႏွင့္ မိခင္မ်ား နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( afterbirth)

You might also like