ေငြခ်စ္သူ

0

မင္းရဲ႕ခါးသီးမႈ မျမင္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ငါ့ရဲ႕စိတ္က ကန္းတယ္

ငါ့ရဲ႕အရိပ္မျမင္ခ်င္ေလာက္ေအာင္ မင္းရဲ႕အမုန္းက ၾကမ္းတယ္

လူလူခ်င္းပဲကြာ နံရံအဆင့္ေတြ မျခားသင့္ဘူး

ဒီရင္ဘတ္အံုႀကီးနဲ႔ မင္းဘ၀လံုၿခံဳေစရမယ္

မင္းအတြက္ ေဘးမွန္သမွ် ေျပးကာေပးခ်င္သူပါ

ငါ့ရင္ကိုခြဲႀကည့္ မင္းမွမင္းပဲရွိတယ္

ငါ့ေမတၱာနဲ႔ လစ္ဟာမႈမရွိေအာင္ ယုယခ်င္လိုက္တာ

ငါကြာ……….. မင္းလိုလားတဲ့ ပိုက္ဆံေတြရွိခ်င္တယ္။

ဇူဇူးစံ

You might also like